Wij respecteren uw privacy

Voor de partners verenigd in Het grote verhaal van Apeldoorn is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via de website aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het grote verhaal van Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens


Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Stichting CODA
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5268400
pr@coda-apeldoorn.nl

Het grote verhaal van Apeldoorn gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u formulier invult of u online aanmeldt voor een activiteit. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, een online invulformulier of middels telefonisch contact

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om aanvullende diensten aan te kunnen bieden;
• om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
• om te reageren op suggesties die u inzendt;
• om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen;
• voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (voor zover u zich hier actief voor aangemeld heeft);
• om met u in contact te treden over uw educatiebezoek wanneer u een educatiebezoek aanvraagt op onze website;
• om met u in contact te treden wanneer u zich aanmeldt voor workshops, evenementen en openingen. U wordt alleen benaderd over de activiteiten waar u zich voor opgeeft;
• voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
• voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het grote verhaal van Apeldoorn is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw internetbrowser op uw harde schijf plaatst. Deze bestanden verzamelen informatie over bezoek aan websites. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd zodat u bijvoorbeeld uw wachtwoord niet nogmaals hoeft in te toetsen.

Cookies blokkeren of verwijderen
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst of wilt u cookies verwijderen? Dit kunt u eenvoudig instellen in uw browser. Hoe u dit doet leest u op de website van de Consumentenbond.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij Google Analytics. Daarmee worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Wij hebben ervoor gezorgd dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd, zodat gegevens niet tot u te herleiden zijn en we hebben delen met Google uitgeschakeld.

Functionele cookies
Deze website gebruikt functionele cookies onder andere om ervoor te zorgen dat u de cookiebar niet meer te zien krijgt wanneer u deze wegklikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het grote verhaal van Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pr@coda-apeldoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten


Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.vpn.nl/faq/avg

Wijzigingen


Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Het grote verhaal van Apeldoorn kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Draai je telefoon
voor de beste beleving

Door op "ja" te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw apparaat om de site navigatie te verbeteren en het site gebruik te analyseren  Bekijk ons ​​cookie- en privacybeleid voor meer informatie.